Новини

Учебният музей предлага на вниманието на учителите методическо помагало Тетрадка за учителя с предложения и съвети за провеждане на музейни занятия в Археологическия музей

26 юни 2019

Учебният музей предлага на вниманието на учителите методическо помагало Тетрадка за учителя с предложения и съвети за провеждане на музейни занятия в Археологическия музей.
Методическото помагало е част от проекта „Училище в музея – без катедра и дъска“, финансиран от Министерството на културата на Република България.
За първи път в българската музейна практика са разработени музейни занятия, които преподавателят може самостоятелно да проведе в експозицията на музея. Темите на занятията са тематично и методически обвързани с учебните програми по: Изобразително изкуство (I – VI клас), Човекът и обществото (II – IV клас), История и цивилизации (V клас - VI клас). Това са:
• Музеят източник на знания за миналото;
• Земя на златото. Тайните на Варненския халколитен некропол;
• Богове, герои и митове;
• Тайният език на иконата;

Във всяко музейно занятие се търси активното участие на учениците в посока наблюдение и интерпретация на музеен предмет. Целта е децата не просто да получат, а сами да изграждат знания.
Разработките включват: информация по темата с подбор на експонати; работни листи с въпроси и задачи, с рисунки/фотоси на избраните паметници; план на експозицията.
В сайта на Учебния музей, в категория „За учителя“ е предоставена подробна информация по избраните теми, която преподавателите могат да ползват за подготовката на занятията. Всички работни листи са безплатни и са на разположение на ръководителите на детските групи в експозицията на Учебния музей.
Екипът на музея е готов да окаже методическа помощ на всеки преподавател. Желанието на музейните специалисти е Варненският археологически музей и Учебната експозиция да станат познато и желано пространство за образование сред учителите, работещи във варненските училища и занимални.