Програма


 

 

 

 

 

 

 

Скъпи деца,
Учебният музей във Варна ви кани да се включите в нашата програма.
Тя е подходяща за деца на възраст 8 – 12 години.

 

 

 

Музейно – образователна програма на Учебния музей(2019 – 2020 г.)

 

Предучилищно и начално образование.

Връзка с учебната програма:

Човекът и обществотоза IIIклас, теми: „В света на миналото. Миналото и неговите източници“;„Древните българи и славяните“.

Човекът и обществотоза избираемите учебни часове в IIIклас,теми: Музеят – дом на следите от миналото, По следите на траките, славяните и българите; Светът на миналото – първите хора, Посещение в музей.

Изобразително изкуство за Iклас, тема Моделирани човешки фигури

Изобразително изкуство за IIIклас,тема Моделиране на кръгла скулптура

Изобразително изкуство за IVклас, теми: Светът на митовете и легендите, Образи от миналото и от съвременния свят“, Значението на музея и мястото на предметите на изкуството в него.Рисуване по памет или по нагледна основа експонат от музей,Експресивност на изобразителните материали и техники. Мозайка.

 

Здравей музей!

Музеят пазител на съкровища

Наблюдение на исторически паметник

Как да гледаме в музея – визуални знаци и правила

Работен лист

Музеят източник на знания за миналото

Видове източници

Археологията – наука за миналото

Работен лист

Когато хората не познаваха метала(специализирана програма)

Обща характеристика на праисторическата епоха

Възстановка на праисторическо жилище, сечива - кремъчен нож, каменна тесличка, кремъчен сърп, копачка от рог, копие, лък, харпун, глинени идоли и др.

Филм и демонстрации: добиване на огън чрез първобитен способ, пробиване на отвор с каменно сечиво, изработка на кремъчни сечива.

Ателие: изработка на праисторически идол

Глината и човекът (специализирана програма)

Филм -  Древни грънчарски техники

Демонстрация -Изработване на глинен съд с калъп

Ателие: изработка на съд на ръка

Богове, герои, митове

         Как са изобразяванибоговете и богините от гръко-римския пантеон

Посещение в зали Античност

Работен лист

Ателие: изработка на маска на Медуза

Гръцката антична керамика (специализирана програма)

Колекцията на Варненския археологически музей

Форми и стилове

Работен лист

Ателие: рисуване върху съд

Антични мозайки

Предназначение, материали и технология

Мозайките в експозицията на Археологическия музей.

Ателие: изработка на мозайка

Животът на славяните и прабългарите

Бит и стопанство

Възстановка на юрта и славянска полуземлянка.

Мелене на зърно с хромел

Ателие: Изработка на модел на юрта

 

Прогимназиално образование

Връзка с учебната програма:

·        История и цивилизации за 5 клас, теми: Историята и нейните източници, Днешните български земи през праисторическата епоха, Промени в обществото с откриването на металите (Варненски некропол);

·        История и цивилизации за 6 клас, тема: Религия. Християнската църква, Култура и културно наследство;

·        Изобразително изкуство за 5 клас, теми: Праисторическо изкуство и изкуството на древния свят;

·        Изобразително изкуство за 6 клас, теми: Изкуството и архитектурата на Европейското средновековие и Ренесанса, Визуални символи и знаци.

 

Музеят източник на знания за миналото

Видове източници

Археологията – наука за миналото

Работен лист

Когато хората не познаваха метала(специализирана програма)

Обща характеристика на праисторическата епоха

Възстановка на праисторическо жилище, сечива - кремъчен нож, каменна тесличка, кремъчен сърп, копачка от рог, копие, лък, харпун, глинени идоли и др.

Филм и демонстрации: добиване на огън чрез първобитен способ, пробиване на отвор с каменно сечиво, изработка на кремъчни сечива

Ателие: изработка на праисторически идол

Земя на златото. Тайните на Варненския халколитен некропол

Варненският халколитен некропол и раждането на европейската цивилизация

Филм - Как древните хора са правели медни и златни предмети

         Посещение в зали Некропол

Работен лист

Децата в Одесос

Разказ за основаването на Одесос

Децата в античната епоха – семейство, училище, игри

Първите таблети – восъчни таблички и острие за писане (стило)

Антични игри - Малка воденицa, Игра с кокалчета

Как Одесос стана Варна.

Посещение в зали Средновековие

Българското средновековно въоръжение

Работен лист

Предание за първата икона(специализирана програма)

Иконите в залите на Варненския археологически музей

Етапи в рисуването на иконата

Работен лист

Ателие: рисуване на икона

Археолози и реставратори (специализирана програма)

Що е артефакт

Археологията – история под земята и под…

Реставраторът – спасителя на артефакти

Видове реставрация

Ателие: реставриране на керамичен предмет

Ваканция в музея– специализирана музейно – образователна програма за деца. Провежда се всяка година, през пролетната и лятната ваканция на учениците. Включва разнообразни по теми и дейност музейни занятия.

 

Работно време:вторник – събота от 10 до 17 ч.

Почивни дни:неделя и понеделник

Информация за заявки и посещения:052 681060, 052 681039; www.edu.museumvarna.com

e-mail: edumuseum@mail.bg; educational@museumvarna.com

Варна, бул. Мария Луиза 41

Вход - 2 лв.

Беседа– 20 лв.

При посещение на специализирани програми- 5 лв.

За материали в ателието(само за отбелязаните със звездичка) – 3 лв.

Организирани групи - от 10 до 26 участници;

Лиляна Липчева– главен уредник на Учебен музей

Вяра Кинова- организатор