Екип

Лиляна Липчева - главен уредник на Учебен музей

Вяра Кинова- организатор